Jin Sych Gwymon Cymreig Ynys Dewi – Rhifyn 1af
St Davids Gin:Jin Sych Gwymon Cymreig Ynys Dewi – Rhifyn 1af:2 - Jin & Darn o Gelf

Jin Sych Gwymon Cymreig Ynys Dewi – Rhifyn 1af

Regular price
£39.95
Regular price
Sale price
£39.95
Unit price
per 
Availability
Sold out
Tax included.

Mae gwymon yn adnodd naturiol anhygoel, sy'n cael ei ddefnyddio gan fulfrain i
adeiladu eu nythod, ac y mae pobl leol yn chwilota amdano ar gyfer bwyd a sebon.
Mae cwmni Pembrokeshire Seaweeds Cyf. yn casglu Derw'r Môr (Fucus
Vesiculosus) ar hyd morlin Penrhyn Tyddewi.

Mae blas y gwymon a gynaeafwyd â llaw o ardal Sant Iwstinian wedi mwydo trwy'r
jin ysblennydd hwn. Mae'r gwymon yn cynnig cyfaredd arfordirol, sy'n plethu
amrywiaeth o bilion a sbeisys a ddarganfuwyd dros amser, er mwyn rhoi blas i chi
o'n dyfroedd mwyaf gorllewinol.

Gallwch ddisgwyl melyster gan Dderw'r Môr, a hynny wedi'i gyfuno â sbeisys swynol. Rhowch gynnig arno gyda darn o oren sych. Peidiwch â'm boddi! I gael y gwydraid perffaith, rydym yn argymell cymhareb o 2:1 o donig a Jin Gwymon Tyddewi.

Bydd o leiaf 5% o werthiant pob potel o Jin Sych Cymreig a chynnyrch eraill yn cael ei neilltuo i gyllido prosiectau ar Ynys Dewi a'r ardal gyfagos – prosiectau sy'n
hanfodol i sicrhau parhad y gwaith hollbwysig a wneir gan elusen yr RSPB.
Gellid casglu am ddim o St Davids Kitchen neu mae opsiynau dosbarthu ar gael.

Pecynnau sydd ar gael:
Pecyn 1 - £39.95
Potel o Jin Gwymon Ynys Dewi Rhifyn 1af â thywalltwr

Pecyn 2 - £79
Potel o Jin Gwymon Ynys Dewi Rhifyn 1af â thywalltwr
Darn o gelf 12x16” “The Nesting Gannet’’ wedi’i fowntio